Regisztráció

A Harmadik Budapesti Életbiztosítási Csúcstalalkozó a Pénzkultúra Alapítvány támogatói és meghívott vendégei számara rendezett nemzetközi, zártkörű konferencia es jótékonysági esemény.
Nyilvános regisztrációra nincs lehetőseg.
A Pénzkultúra Alapítvány 2016. évi támogatói névre szóló meghívót kapnak.
Belépés és részvétel meghívóval.
Ha Ön a Pénzkultúra Alapítvány 2016. évi támogatója, kerjük, hogy lépjen be itt.

Registration

The Third Budapest Life Insurance Summit is an international private conference and charity event organized for the sponsors and invited guests of the Pénzkultúra Foundation .

No public registration is allowed.

2016 supporters of the Pénzkultúra Foundation are to receive invitations by name.

Entry and attendance with invitation.

If you are a 2016 supporter of Pénzkultúra Foundation, please log in here.


Részvételi feltételek és adatkezelési szabályok a

Harmadik Budapesti Életbiztosítási Csúcstalálkozóval kapcsolatban

 

 1. A Harmadik Budapesti Életbiztosítási Csúcstaláklozó (a továbbiakban „Konferencia”) szervezője: Pénzkultúra Alapítvány (székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 11/B., IV. emelet, nyilvántartási szám a Fővárosi Törvényszéken: 10553, a továbbiakban „Szervező”)

 

 1. A Konferencia időpontja és helyszíne: szeptember 2-3, Hotel Gellért

 

 1. A Konferencia jótékonysági célú. A Konferencia a következő jótékonysági célt szolgálja:
 2. hozzájárulni azokhoz az állami és önkormányzati törekvésekhez, amelyek az állampolgárok fizikai, anyagi, szellemi biztonságát kell, hogy eredményezzék az állampolgári öngondoskodás alapján;
 3. az öngondoskodás pénzügyi eszközeinek széleskörű ismeretterjesztése. A pénzügyi biztonság megteremthetőségének ismeretterjesztése. A legfiatalabb aktív generáció pénzügyi nevelése. Az életpálya pénzügyi tervezhetősége alapjainak népszerűsítése;
 4. a piacgazdasági versenyviszonyok között a pénzügyi-gazdasági tudatosság, a pénzügyi kultúra és öngondoskodás széles társadalmi körben való elfogadtatása, nevelése;
 5. a biztosítási kultúra fejlesztése.

 

 1. A konferencián való részvétel feltételei:
 2. a konferencia zártkörű, meghívásos;
 3. nyilvános regisztrációra nincs lehetőség;
 4. helyszíni regisztrációra nincs lehetőség;
 5. regisztrációs díj nincs;
 6. a résztvevők személyre szóló meghívót kapnak, a konferencián csak a meghívóval lehet részt venni;
 7. az alapítvány támogatói meghívást kapnak a szabad helyek függvényében;
 8. az adományozás és az adományozói fokozatok valamelyikének elérése nem jelent garanciát a konferenciára való meghívásra;
 9. a csúcstalálkozóra meghívott résztvevők és vendégek listáját az alapítvány kuratóriuma július 31-ig állítja össze;
 10. az alapítvány vállalati támogatói az adományozói fokozatok elnevezésű táblázat szerint jogosultak a vonatkozó létszámú résztvevő meghívásra jelölésére. a meghívásra jelölés nem jelent garanciát a jelölt meghívására;
 11. a konferencia első napján a Pénzkultúra Alapítvány honlapján közzétett program szerinti előadók tartanak előadásokat;
 12. a csúcstalálkozó első napi előadásainak látogatása “Meghívó a Harmadik Budapesti Életbiztosítási Csúcstalálkozóra” elnevezésű meghívóval lehetséges;
 13. a konferencia első napja estéjére, illetve a második napjára az alapítvány honlapján közzétett programok látogatása a “VIP meghívó a Harmadik Budapesti Életbiztosítási Csúcstalálkozóra” elnevezésű VIP meghívóval lehetséges;

 

 1. Amennyiben a Konferencia a Szervezőnek fel nem róhat okból eredően nem, vagy nem az eredetileg meghirdetett programmal, előadókkal, illetve feltételekkel kerül megrendezésre, úgy jelentkező –a Konferencia jótékonysági célja miatt- nem jogosult a befizetett adomány visszatérítésére.

 

 1. Amennyiben Szervező a Konferencia időpontját helyszínét, megváltoztatja, erről a jelentkezőket a konferencia megkezdése előtt a Konferencia honlapján, illetve a jelentkező által megadott email címen értesíti.

 

 1. A Konferencia honlapján történő jelentkezéssel és az adomány megfizetésével a jelentkező a Szervező Konferenciára vonatkozó feltételeit elfogadja és kijelenti, hogy a Konferenciával kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkapta.

 

 1. Adatkezelési szabályok

A jelentkező a jelen weboldal használatával és a weboldalon történő regisztrációval magára nézve kötelezőnek fogadja el az Alapítvány által megrendezésre kerülő Konferencia adatkezelési szabályit az alábbiak szerint:

 1. nyilvántartási adatok: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 66. § (1) bekezdésével összhangban a Konferenciára jelentkezők által megadott adatok;
 2. adatkezelő: Pénzkultúra Alapítvány, mint Szervező;
 3. az adatkezelés megjelölése: a Harmadik Budapesti Pénzkultúra Konferencia regisztrált résztvevőinek elérhetőségeinek és adatainak rögzítése;
 4. az adatkezelés jogalapja: A Konferenciára regisztráló résztvevők hozzájárulása;
 5. az adatkezelés célja: részvevők regisztrációja és a konferenciával kapcsolatos anyagok és adomány támogatási nyilatkozatok elküldése, illetve kapcsolattartás a konferencia résztvevőivel;
 6. a Pénzkultúra Alapítvány, mint Szervező az egyes adatfeldolgozási feladatokkal, például e-mailes marketing tevékenységgel, alvállalkozókat bíz meg, ezért a nyilvántartott adatok egy részét, technikai okok miatt, a Pénzkultúra Alapítvány alvállalkozói tárolhatják;
 7. a Konferencia résztvevők a jelen weblapon történő jelentkezéssel hozzájárulnak személyes adataik Pénzkultúra Alapítvány általi kezeléséhez;
 8. a Pénzkultúra Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a Konferenciával kapcsolatos adatokat törölje vagy javítsa azon jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében, hogy biztosítsa a Konferencián résztvevők személyes adatainak relevanciáját, helytállóságát és naprakész voltát;
 9. a személyes adatok feldolgozásának jogalapja: a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a Konferenciára regisztrált személyek hozzájárulása;
 10. az adatbázisban szereplő adatok: a Konferencián részvevők személyes adatai (vezeték- és keresztnév, utca és házszám, irányítószám, postafiók, országkód, nem/titulus, telefonszám, mobilszám, e-mail cím, foglalkozás, munkahely, cég);
 11. a hozzájárulás visszavonásának joga: bármely tiltás (pl. hozzáférési, kijavítási és letiltási jog) az adatkezelőhöz küldött külön értesítéssel érvényesíthető. Ezen értesítés írásban, illetve a hozzájárulás megadásának, illetve a küldött kommunikációnak megfelelő formában közölhető;
 12. adatvédelmi elvek: a Szervező adatbázisában rögzített személyes adatok bizalmas információnak minősülnek, külső felek hozzáférése elleni védelmük biztosított. Az adatbázis-rendszerhez kizárólag felhasználónévvel és jelszóval rendelkező, arra felhatalmazott személyek férhetnek hozzá;
 13. a rögzített adatok tárolása és eltávolítása: a személyes adatok tárolásának időtartama az az időtartam, amely a Konferencián résztvevővel való kapcsolat fenntartásához vagy bármely egyéb, itt meghatározott cél eléréséhez szükséges. Az elavult vagy feleslegessé vált adatokat töröljünk, kivéve, ha megtartásuk jogszabályi vagy hatósági előírás folytán kötelező;
 14. hozzáférési, kijavítási, letiltási jog: a Konferencia résztvevők jogosultak a Pénzkultúra Alapítvány adatbázisban rögzített személyes adataikat megtekinteni, vagy ellenőrizni és naptári évente egy alkalommal díjmentesen ellenőrizhetik saját személyes adataikat. Az ellenőrzés írásban, saját kezű aláírással ellátva, az alábbi címre megküldött levélben kérhető. A kért adatokat a kérés kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban küldjük meg arra a címre, amelyet az adatokat lekérdező személy megadott;
 15. a Konferencia résztvevők jogosultak személyes adataik javítására. Bármely hibás adat javítása, vagy rögzített adat ellenőrzése írásban kérendő a következő címen: Pénzkultúra Alapítvány, 1051 Budapest, Szent István tér 11/B., IV. emelet.

Criteria for participation at the Third Budapest Conference on Financial Culture

 

 1. Organizer of the Third Budapest Conference on Financial Culture (hereinafter “Conference”): Pénzkultúra Alapítvány (registered seat: H-1051 Budapest, Szent István tér 11/B., Floor VI, registration number at the Regional Court of Budapest: 10553, hereinafter “Organizer”)
 1. Date and venue of the Conference:September 2-3, 2016Budapest, Hotel Gellért
 2. The Conference is a non-profit initiative. It has the following charity objectives:
  • to contribute to state and local government level efforts required to result in the physical, financial, and mental security of citizens based on citizens’ self-financing;
  • to provide comprehensive educational information on the financial instruments of self-provision, as well as on the feasibility of financial security. To financially educate the youngest active generation. To popularize the basics of financial planning for an entire life path;
  • to make it accepted in broad society – also through providing training – that financial and economic awareness, financial culture and self-provision are a must in a market economy based competitive environment;
  • to develop the insurance culture.
 1. Terms and conditions of Conference participation:
  • the Conference is a private, invitation-only event;
  • public registration is not allowed;
  • on-site registration is not allowed;
  • there is no registration fee;
  • participants will receive a personal invitation: the Conference may only be attended with an invitation;
  • sponsors of the Foundation will receive invitations depending on the number of free seats;
  • granting of donations and reaching any of the sponsor levels does not guarantee invitation for the Conference;
  • the list of participants and guests invited for the Summit will be compiled by the board of trustees of the Foundation by 31 July;
  • corporate sponsors of the Foundation are entitled to appoint participants for invitation in numbers as set out in the table on sponsor level; such appointment for invitation does not guarantee that the candidate will actually be invited;
  • on the first day of the Conference the speakers featuring in the program published on the homepage of the Pénzkultúra Foundation will deliver their presentations;
  • presentations on the first day of the Summit can be attended with an invitation titled “Invitation for the Third Budapest Life Insurance Summit”;
  • programs in the evening of the first day and on the second day of the Conference can be attended with a VIP invitation titled “VIP Invitation for the Third Budapest Life Insurance Summit”;
 1. In the event that the Conference is not held – for any reason not imputable to the Organizer – or the program, the speakers, or the terms and conditions differ from those originally announced, applicants shall not be entitled for any reimbursement of the donation paid owing to the charity objective of the Conference.
 2. In the event that the Organizer changes the place / date of the Conference, it shall notify applicants thereof through the home page of the Conference and at the e-mail address specified by the applicant before the commencement of the Conference.
 3. By submitting an application through the home page of the Conference and by paying a donation, applicants accept the Organizer’s terms and conditions applicable to the Conference and represent that they have received comprehensive information on the Conference.