Támogatás

A Pénzkultúra Alapítvány pályázatot ír ki, olyan családok részére, ahol a közelmúltban haláleset történt, és életbiztosítás hiányában (vagy túl alacsony életbiztosítási összeg mellett) a tragédia következtében nehezen (vagy egyáltalán nem) tudják fenntartani korábban megszokott életszínvonalukat.

A pályázat benyújtásának módja a következő:

Kérjük, hogy a pályázó szabad formátumú levélben írja le, hogy mi történt velük, az milyen élethelyzetbe sodorta Őket, miben szenvednek hiányt, miben kérnek támogatást, mire lenne szükségük ahhoz, hogy az előttük álló legnagyobb kihívásokkal megbirkózzanak.

Kérjük, hogy a pályázó a pályázatban feltétlenül említse meg:

A Pályázat maximális terjedelme 1 db A/4 – es oldal, amelyhez mellékeljenek képet minden családtagról.

A pályázat benyújtásának módja:

E-mailen a palyazat@penzkultura.hu e-mail címre.

A pályázatok beérkezésének határideje 2016. augusztus 10.

A pályázatokat a Pénzkultúra Alapítvány Kuratóriuma 2016. szeptember hó 10. napjáig elbírálja, és a támogatásra jelölt családokat közvetlenül értesíti.

A pályázat benyújtásával a pályázó minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Pénzkultúra Alapítvány kuratóriumi tagjai, munkavállalói, szerződés partnerei, tanácsadói az önkéntesen megadott személyes adatait a pályázattal kapcsolatban nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza, pályázat és annak nyilvánosságra hozatala céljából felhasználja és adatfeldolgozással megbízott harmadik személy részére továbbítsa. A pályázó a pályázat benyújtásával elismeri, hogy személyes adatait önkéntesen adta meg a Pénzkultúra Alapítvány részre, a Pénzkultúra Alapítvány által kiírt pályázattal összefüggésben. A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Pénzkultúra Alapítvány, illetve a Pénzkultúra Alapítvány szerződéses partnerei és tanácsadói a pályázattal összefüggésben személyesen, vagy írásbeli úton megkeressék és a pályázattal összefüggő eredményekről tájékoztassák. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Pénzkultúra Alapítvány tájékoztató anyagokat illetve egyéb információs dokumentumokat lakcímére, vagy elektronikus elérhetőségére megküldje.

 

Krajczár József

a kuratórium elnöke

Pénzkultúra Foundation invites applications from families who have suffered the loss of a family member recently, and due to the lack of life insurance cover (or insufficient life cover) have difficulties in sustaining or can no longer sustain their former standard of living as a result of the tragedy.

Applications shall be submitted as follows:

Please write a letter and in the letter explain what happened to your family, what situation it caused, what you are short of, what support you need, what you would need to cope with the major challenges facing you.

In particular, explain the following:

Applications should not be more than 1 (one) A/4 size page. Please attach photos of each family member.

Applications should be submitted via e-mail to palyazat@penzkultura.hu.

Deadline for submission: August 10, 2016.

Applications will be evaluated by the Board of Trustees of Pénzkultúra Foundation by not later than September 10, 2016 and families chosen will be informed directly.

By submitting an application the Applicant agrees without any further legal statement that the trustees of the Board, the employees, contracted partners and advisors of Pénzkultúra Foundation keep a record of his/her personal data given voluntarily in respect of the application, manage, process, and use such data for the purposes of the application and disclosure thereof, and forward such data to a third party engaged in data management. By submitting an application the Applicant acknowledges that his/her personal data have been given voluntarily to Pénzkultúra Foundation in relation to the application invited by the Foundation. By submitting an application the Applicant explicitly agrees that Pénzkultúra Foundation as well as its contracted partners and advisors contact him/her in person or in writing in respect of the application to inform him/her about the results pertaining to the application. By submitting an application the Applicant agrees that Pénzkultúra Foundation send him/her information materials and other information documents to their address or electronic (e-mail) address.

 

Krajczár József

Chairman of the Board of Trustees