Az MDRT-ről

Mi az MDRT?

 Nemzetközi életbiztosítási szakmai közösség, világviszonylatú iparági tudásbázis, és tudásmegosztó központ.

 Kik a tagjai, es mit csinálnak?

 A Föld legsikeresebb életbiztosítás-értékesítői, akik megosztják egymással módszereiket, amelyek őket sikeressé tettek.

 Miért jó MDRT tagnak lenni?

 Mert a tagok egymás sikermódszereit eltanulva gyorsabban fejlődnek, és részeivé válnak egy gigantikus, az egész világot átfogó mentoring programnak. A tagok hozzáférnek a világ egyik legnagyobb tartalmú internetes tudásportáljához, amely az életbiztosítás-értékesítés valaha felmerült minden aspektusát lefedi. És mert a tagok részt vehetnek az MDRT éves konferenciáin.

Miért jó az éves MDRT konferenciákon részt venni?

Hogyan lehet MDRT taggá válni?

El kell érni a www.mdrt.org honlapon évente közzétett üzleti teljesítményelvárást, és ennek igazolásával folyamodni kell a tagságért.

Mennyibe kerül az éves konferenciákon való részvétel?

Alaptagság eseten az éves tagsági díj, a konferencia regisztrációs díj, illetve utazás és szállodaköltségek összesen alkalmanként körülbelül legalább egymillió forintba kerülnek.

Mennyi idő alatt térül meg ez a befektetés?

 Ne hallottunk olyan esetről, hogy bárki úgy nyilatkozott volna, hogy nem érte meg. Minden résztvevő felbecsülhetetlen értékű tudással gyarapodik, amelyet saját aktivitása szerinti ütemben illeszt a gyakorlatába, és váltja jövedelemre. A beruházás a legtöbb résztvevő esetében még a Konferencián való részvétel évében megtérül.

About MDRT

What is MDRT?

It is an international professional community in the life insurance industry, a worldwide think tank of the industry for sharing best practices.

 Who are its members and what do they do?

The most successful life insurance advisors on Earth, who share with each other the methods that made them successful.

Why is it good to be an MDRT member?

Because by learning from each other members become part of a global mentoring program spanning all over the world. Members have access to one of the largest Internet-based knowledge portals in the world, covering all aspects of life insurance sales. And because members can take part in MDRT’s annual conferences.

Why is it good to attend annual MDRT conferences?

How can you become an MDRT member?

You need to meet the expected business production level published annually at www.mdrt.org , and you need to apply for membership by providing evidence thereof.

How much does it cost to attend annual conferences?

In case of standard membership, the annual membership fee, the conference registration fee, as well as travel and accommodation costs total to at least one million forints per occasion.

How long does it take for this investment to be returned?

We haven’t heard about any one case involving anybody to declare that it wasn’t worth it. Each participant is enriched by priceless knowledge to be integrated into their practice – and to be converted into income – at a pace in line with their own activity. The investment is returned for most participants as early as in the year of attending the conference.