Pénzkultúra alapítvány

A Pénzkultúra Alapítvány

A 2008 óta működő Alapítvány az életbiztosítási szakma elkötelezett képviselőinek kezdeményezése.

Működését a kollégák, az életbiztosítási iparágban működő intézmények, magánszemélyek, és külsős támogatók adományai biztosítják. A Pénzkultúra Alapítvány, a Csúcstalálkozóhoz hasonlóan szinten hazai MDRT tagok kezdeményezése, a magyar életbiztosítási iparág elkötelezett képviselői (üzletkötők és vállalatok) adományaiból finanszírozza és szervezi a Budapesti Életbiztosítási Csúcstalálkozót, és hozza el a világ legeredményesebb tanácsadóit közénk előadónak. Az adományok fennmaradó részéből olyan családokat kutat fel és támogat az Alapítvány, ahol haláleset történt, és nem volt életbiztosítás, ezért a család a megszokott életszínvonalát nem tudná fenntartani az Alapítvány segítsége nélkül.

Ismeretterjesztés

Az Alapítvány, ismeretterjesztő tevékenysége révén, felkészíti a legifjabb nemzedéket a pénzzel való aktív együttélésre, a gazdálkodás felelősségére. A Pénzkultúra Alapítvány megtanítja hallgatóit az alapvető pénzügyi összefüggésekre, a leghasznosabb pénzügyi eszközök működtetésére, az életúton való alkalmazására. Felhívja a figyelmet a világgazdaság fejlődéséből eredő közvetlen kihívásokra, rámutat a lehetőségekre, felkészít a változásra. Védetté tesz meggondolatlan pénzügyi döntésekkel szemben, elhárítja a nem döntés kockázatát. Hozzásegíti hallgatóit ahhoz, hogy megszerzett tudásukat a környezetükkel is hatékonyan oszthassák meg.

Kutatás

A Pénzkultúra Alapítvány kutatási tevékenysége révén a társadalom tagjainak pénzhez való viszonyát kutatja.

“Van, aki szereti, van, aki vágyik rá, van, aki tart tőle, van, aki tiszteli. Van, aki keresi, van, aki csinálja. Van, aki befekteti, és van, aki elkölti. Van, aki nyeri, és van, aki elveszíti.

Ki, hogyan viszonyul a pénzhez…

Van, akinek van, és van, akinek nincs. Van, aki ért hozzá, és van, aki nem ismeri.
A pénz olyan, mint a tűz: energia az ember szolgálatában. Csak akkor válik hasznunkra, ha a saját természete szerint fogjuk dologra. A pénznek önálló kultúrája van.”

Solymár Attila

Pénzkultúra Alapítvány / alapító


Amennyiben egyetért Alapítványunk célkitűzéseivel, és módja van támogatni tevékenységünket, felajánlását a következő számlaszámra teheti meg:

Pénzkultúra Alapítvány
számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary
számlaszám: 10918001-00000048-57340003
közlemény: támogató neve, TÁMOGATÁSI ÖSSZEG

 

PÉNZKULTÚRA FOUNDATION

The Pénzkultúra Foundation

Operating since 2008, the Foundation was initiated by committed members of the life insurance community.

Its operations are financed from the donations of colleagues, institutions and private individuals active in the insurance industry, and by sponsors from outside the industry. Similarly to the Summit – on initiative by Hungarian MDRT members –, the Pénzkultúra Foundation finances and organizes the Budapest Life Insurance Summit and brings us the highest performing advisors in the world to present to us, from donations by committed representatives of the Hungarian life insurance industry (sales force members and companies). The remaining donations are used by the Foundation to find and support families where a parent died who did not take out life insurance coverage, therefore the families could not live their life at the standards they are used to without the assistance of the Foundation.

Education

Through its educational activity, the Foundation prepares young people to take an active part in managing their money affairs, and to handle their finances responsibly. The Pénzkultúra Foundation teaches its students the fundamental financial correlations, how to use the most effective financial instruments, and how to apply this knowledge in their lives. It draws attention to the challenges and opportunities arising from the development of the world economy, and prepares them for change. It protects against ill-considered financial decisions, and prevents the risk of non-decision. Students are given help to enable them to share the knowledge they acquire efficiently with those around them.

Research

Research by the Pénzkultúra Foundation involves the relation of members of society to money.

“Some like it, some crave it, some fear it, some respect it. Some look for it, some make it. Some invest it, some spend it. Some win it, some lose it.

People’s relationship with money …

Some have it, some don’t. Some are knowledgeable about it, some aren’t. Money is like fire: energy in the service of man. It will only bring benefit if we use it in harmony with its own nature. Money has a culture of its own.”

Attila Solymár

Pénzkultúra Foundation / founder

If you agree with the objectives of our Foundation and you want to support our operations, you can remit your donations to the following bank account number:

Pénzkultúra Foundation
principal bank: UniCredit Bank Hungary
account number: 10918001-00000048-57340003
remittance information: supporter’s name, AMOUNT DONATED